Magyar Égéstudományi Bizottság

A Magyar Égéstudományi Bizottság (MÉB) Elnöksége TDK-díjat alapított, amelyet minden évben egyszer, januárban ítél oda. A díj neve:
 
Magyar Égéstudományi Bizottság TDK-díja
 
A díjat azon egyetemi hallgatók nyerhetik el, akik munkájukat az egyetemük házi TDK-konferenciáján bemutatták. A TDK-munka témájának a következ ő tudományterületekhez kell kapcsolódnia:
 
égéstudomány, égéstechnológia, égéskémia.  
 
A díjra pályázatot kell benyújtani Magyar Égéstudományi Bizottság számára, a MEB@combustioninstitute.hu e-mail címre. A pályázatnak tartalmaznia kell az eredeti TDK-dolgozatot (pdf formában) és egy aláírt nyilatkozatot, hogy a mellékelt munkát benyújtja a MÉB TDK-díja elnyerésére. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pályázó(k) és a témavezet ők/konzulensek elérhet őségét, valamint azt, hogy a pályázó a díj elnyerése esetén hozzájárul dolgozata közzétételéhez a MÉB weboldalán. Ajánljuk, hogy a pályázó mellékelje a TDK-munka írásbeli bírálatait is.
 
A pályázat beérkezési határideje 2016. december 31. 
 
A TDK-díjhoz a MÉB egyszeri ösztöndíjat is ad, amelynek összege a következő:
arany fokozat: 60.000,- Ft
ezüst fokozat: 40.000,- Ft
bronz fokozat: 20.000,- Ft 
 
Ha az eredeti dolgozatnak több társszerz ője van, akkor közöttük egyenl ő arányban megoszlik a díj. A pályázatokat a MÉB elnöksége bírálja el. A MÉB elnöksége fenntartja a jogot, hogy egy adott fokozatból többet is kiadjon egy évben, vagy éppen az adott fokozatot abban az évben ne adja ki. 
 
MÉB elnöksége